Ngôi trường ở Mỹ thu hút tới 735 sinh viên và sắp được công nhận là một tổ chức Giáo dục thực sự.