Trường dự bị Đại học Trung ương Nha Trang khai giảng năm học mới

VOV Online - 

Truong du bi Dai hoc Trung uong Nha Trang khai giang nam hoc moi

Bước vào năm học mới 2007-2008, trường có gần 500 học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau đến từ 11 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên.

Tin mới