TP - Một trong những tiêu chuẩn để một trường được công nhận là trường THPT, THCS đạt chuẩn quốc gia là trường đó phải được đánh giá xếp loại tốt trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.