(TT&VH) - Lâu rồi ít thấy anh viết bình luận bóng đá trên báo. Nhiều người bảo: Hay là Thanh Thảo già rồi? Không! Anh chưa già như ta tưởng. Bằng chứng là hơn 10 tập trường ca về đất nước, về chiến tranh và hòa bình, về cuộc đời và về biển đảo quê hương lần lượt ra đời đưa anh lên hàng "Vua Trường ca" nước Việt như nhiều người nhận xét…