Ngày 07 tháng 1, Oriflame Việt Nam đã chính thức công bố diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh làm đại sứ thương hiệu cho Oriflame tại Việt Nam.