Dự kiến khoảng 50 nhí lứa tuổi 11, 12 và 13 cho hai lớp, một lớp ở sân Củ Chi và một lớp tại sân Hoa Lư.