Kì II: Từ mất dân chủ đến những bê bối khó bề tháo gỡ