Ngày 03/9/2013, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản số 26/HĐTS Thông báo xét tuyển Đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2013. Báo Bảo vệ pháp luật gửi tới bạn đọc trong và ngoài Ngành Kiểm sát toàn văn Thông báo trên.