Trường xét tuyển NV2 CĐ với 1.250 chỉ tiêu cho cả 2 khối A và D, gồm các ngành: tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý.