(giao duc) - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chi tiết số lượng hồ sơ ĐKDT theo ngành.