(TGĐA) - Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mở lớp Thiết kế âm thanh - ánh sáng (khóa 11), học kỳ I năm học 2009 – 2010.