Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vừa chính thức công bố thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 2065 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng hệ chính quy. Trong đó, trường dành 1300 chỉ tiêu đào tạo hệ Đại học và 765 chỉ tiêu đào tạo hệ Cao đẳng.