Trường Cao đẳng Truyền hình - Đài THVN thông báo tuyển dụng các chức danh với số lượng và yêu cầu trình độ như sau: