Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng đã trải qua 50 năm xây dựng và không ngừng phát triển. Các thế hệ nhà trường luôn thể hiện đậm nét bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.