GiadinhNet - "Theo tinh thần hôm trước thì chỗ này là hai mươi triệu cháu gửi chú", "Việc này phải hết sức nghiêm túc nhé. Người nọ, người kia biết nó không hay, rồi chú Tản chú ấy chửi cho không ra gì đâu...".