GiadinhNet - Không chỉ mập mờ hóa đơn, thu vượt học phí, lãnh đạo Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Cao đẳng CNVĐ) còn thông qua một đề án, biến tài sản công thuộc sự quản lý của nhà trường cho một công ty bên ngoài vào khai thác, kinh doanh.