KTĐT - Hội nghị các nước công nghiệp phát triển (G8) sẽ diễn ra tại trại David, bang Maryland, Mỹ vào ngày 18 và 19-5. Trong bối cảnh các nước lớn phải gồng mình thắt lưng buộc bụng để cân đối ngân sách, chủ đề đẩy mạnh kinh doanh nông nghiệp, hỗ trợ các nước nghèo, đang phát triển (một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ) trở thành vấn đề nổi bật trong 4 chủ đề của hội nghị lần này.