Vô số tinh trùng đã phải 'lao lực' thế nào để có được cơ hội gặp nàng trứng xinh đẹp và bắt đầu quá trình thụ tinh hình thành sinh linh mới?