"KOTO hôm nay trang bị cho các em những hành trang cần thiết vào đời và sau này khi trưởng thành, các em bằng khả năng và tâm huyết của mình sẽ tiếp tục giúp đỡ cho những người khác cũng có hoàn cảnh khó khăn, cơ cực. Đó chính là sự kỳ diệu của dự án mà tất cả chúng tôi đều hy vọng”