(VOV) - Các chuyên gia bóng đá của CLB Thể Công đã tuyển chọn được 51 em để đưa vào lớp đào tạo khóa I của Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel.