KTNT - Chuyện tưởng như bịa nhưng lại là sự thật khi một Trưởng phòng thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Thanh Hóa liên tục mắc sai phạm trong quản lý điều hành nhưng khi đã có quyết định thuyên chuyển công tác, ông này làm đơn khiếu nại, tố cáo Ban giám đốc (BGĐ) Trung tâm với mục đích đòi được bổ nhiệm lại để làm lãnh đạo.