Tuy mới thành lập được 3 năm nhưng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI đã sớm khẳng định được thương hiệu và trở thành cái nôi đào tạo các chiến sỹ Cảnh sát trại giam góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, cải tạo các phạm nhân để sau khi mãn hạn tù, trở về với xã hội, họ sẽ trở thành những người có ích cho cộng đồng.