(Quốc phòng)-Sau khi có thông tin Hải quân Việt Nam sẽ được nhận bàn giao tầu ngầm Kilo sớm hơn dự kiến, nhiều trang báo tại Trung Quốc đã có những bài bình luận xung quanh vấn đề này và tỏ ra lo ngại trước 2 quả đấm thép của Việt Nam trên biển Đông.