(VOV) - Nhóm tàu trên dự kiến thực hiện hành trình 4.500 km trong chiến dịch tuần tra "nếu điều kiện hàng hải cho phép".