(TT&VH) - Các thống kê gần đây cho thấy có tới 90% thanh thiếu niên ở vùng đô thị Trung Quốc bị cận thị. Vấn nạn này đã trở nên nghiêm trọng tới mức nhiều ban ngành Trung Quốc phải vào cuộc nhằm bảo vệ “cửa sổ tâm hồn” của thế hệ sẽ nắm vận mệnh tương lai của đất nước.