(Quốc phòng)- Chỉ trong vài ngày cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy, Trung Quốc liên tiếp có những động thái lên gân, nắn cốt mà không ít nhà phân tích nước ngoài nhận định nhằm hù dọa một số quốc gia trong khu vực.