Tháng 4-1975, khi người dân Cam-pu-chia còn chưa kịp ăn mừng việc chính quyền Lôn Nôn (Lon Nol) (thân Mỹ) bị lật đổ thì tất cả bàng hoàng nhận được lệnh từ chính quyền Pôn Pốt (Pol Pot): Sơ tán toàn bộ khỏi Phnôm Pênh và các thành phố, thị xã chính của đất nước. Đàn ông, đàn bà, già trẻ, sư sãi, nhà giáo, nhà buôn, sinh viên… bị lùa đi như những bầy nô lệ. Chính quyền mới sát hại bất cứ ai bị nghi ngờ từng có liên quan đến các Chính phủ nước ngoài. Xã hội Cam-pu-chia chỉ sau một đêm bị biến thành một trại tập trung khổng lồ…