VietNamNet đang thực hiện Giao lưu trực tuyến về “Bệnh cột sống và thoát vị đĩa đệm” với BS David Wong Him Choon, Bệnh viện Raffles Singapore