(PLO) – Khung hình phạt dành cho hai bị cáo trong vụ án này có thể lên đến mức tử hình.