(HNM) - Kỹ sư Nguyễn Bùi Hải, Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất, Hà Nội quả quyết rằng sẽ biến ý tưởng "cho" cây thanh long không chỉ nở hoa và kết trái vào mùa hè, mà cả mùa đông. Ý tưởng này sẽ được thực hiện ngay năm nay để cung cấp sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là hướng đi mới đang được huyện Thạch Thất thực hiện thành công và tổ chức nhân rộng.