TT - Nữ sinh viên Julie Durmont, 26 tuổi, sống tại Cardiff (Anh), quyết định gây quỹ giúp trẻ em châu Phi bằng cách biểu diễn “trồng chuối” mỗi ngày trong vòng một năm.