(Dân Việt) - Trong khi nhiều loại cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị thoái hóa, năng suất thấp, giá cả bấp bênh thì cây chanh lấy nước đang cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt cây chanh bông tím đang ở vị trí thượng hạng.