(Dân Việt) - Ở thành thị cũng như ở nông thôn, khi chọn cây làm bóng mát phải chú ý tới nhiều yếu tố. Trước hết, nên chọn những cây có rễ cọc hoặc có bộ rễ phát triển mạnh. Nó giúp cho cây không bị gãy đổ khi gặp dông bão.