Sau khi Giaothongvantai online phản ảnh những bất thường trong việc đấu thầu gói thầu số 9 Dự án xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ xã Lại Yên. Chiều ngày 10-8-2011, PV Báo GTVT đã có buổi làm việc với UBND xã Lại Yên. Những lúng túng của lãnh đạo xã Lại Yên cho thấy, sự non kém về nghiệp vụ, sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư...