(TGĐA Online) - Tính từ ngày bộ phim “ Lưới trời “ (Kịch bản : Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuần, Đạo diễn: Phi Tiến Sơn) cất lên tiếng nói không khoan nhượng vạch trần tội ác tham nhũng- cho tới nay đã qua đi cả chục năm. Cuộc đấu tranh chống thứ ung nhọt này vẫn đang diễn ra ngày càng gay gắt, ngày càng quyết liệt; vẫn đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu trên bước đường xây dựng một tương lai dân chủ, văn minh, no ấm của từ người dân thường đến vị nguyên thủ quốc gia…Đáng tiếc sao, nếu chỉ...