Đây là 1 phát minh “có một không hai” của Nhật Bản đấy.