(VEN) - Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc mới (kịch xiếc) “Huyền thoại xứ Ai Cập; Chuyện về công chúa Hamura cứu cha” tại Rạp xiếc Trung ương, số 67-69 Trần Nhân Tông – Hà Nội.