(Dân trí) - Khác với hình ảnh Tiểu Yến Tử lý lắc, vô tư trong Hoàn châu cách cách ngày nào, Triệu Vy giờ đây đã là một phụ nữ đằm thắm, thành đạt trong sự nghiệp và có cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn.