Ngày 25/6, Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc là hành động mang tính khiêu khích và thề sẽ tiếp tục phát triển sức mạnh hạt nhân để tự vệ.