(NDHMoney)Mặc dù thị trường lao động vẫn còn khá “uể oải”, một khảo sát gần đây cho thấy việc làm mới sẽ nhiều và đa dạng hơn cho lứa sinh viên tốt nghiệp vào năm 2011.