Từ ngày 9 đến 11-12 tại A-ten (Hy Lạp) đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 13 các Đảng cộng sản và công nhân. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã tham dự hội nghị.