Ông Hạnh và sản phẩm giun quế. KTNT - Được đưa về từ cuối năm 2006, giun quế (trùn đỏ) đã và đang trở thành vật nuôi "cưng" của nhiều gia đình ở thôn Võng La, xã Võng La (Đông Anh - Hà Nội). Theo những người nuôi giun quế ở đây, nghề này được xem là "một vốn bốn lời".