QĐND Online – Đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học, tạo thành một hoạt động sư phạm thường xuyên trong mỗi nhà trường; đưa việc làm đồ dùng dạy học trở thành nhu cầu và ý thức thường xuyên của mỗi giáo viên… là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tại buổi khai mạc Triển lãm – Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp thành phố ngành GD và ĐT, sáng 17-5, tại Hà Nội.