Sáng 28-2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, với sự tham gia của các cán bộ làm công tác tôn giáo trong cả nước.