QĐND - Ngày 12-4, tại Hà Nội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 1-12-2011 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".