– Nhằm nhân rộng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn” trên cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương triển khai thí điểm xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn".