QĐND Online – Ngày 14-11, Công an thành phố Đà Nẵng đã bế mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến cho hơn 120 nhân viên, lễ tân, hành chính… của các khách sạn trên địa bàn.