Ban Quản lý dự án Giao thông 1- Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa tổ chức mở thầu qua mạng gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.