(Dân trí) - Trước hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đang diễn biến hết sức phức tạp và khả năng lây lan ra diện rộng, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn yêu cầu các cấp ngành và các địa phương cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch.