Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI.